POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operatorem serwisu internetowego działającego pod domeną www.mobileacademy.pl jest Outline Sp. z o. o. z siedzibą ul. Stefana Okrzei 23/58, 03-715 Warszawa wpisana do KRS pod nr: 0000519937, o nr NIP: 1132877976, nr REGON: 147321517 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł. Serwis obsługuje witrynę internetową, umożliwiającą rejestrację użytkowników. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji (filmików edukacyjnych). Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Serwis oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Serwis jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.