Lekcja 13: Jak tworzyć aplikację kawałek po kawałku?

Lekcja wideo (3 minuty 53 sekundy)

Podsumowanie

Scrum to proces, który pozwala na tworzenie aplikacji kawałek po kawałku i dostarczać ją w sposób ciągły.

  1. Na samym początku należy określić wszystkie funkcjonalności końcowej wersji aplikacji (product backlog).
  2. Na tej podstawie poszczególne fragmenty aplikacji tworzone są w tzw. iteracjach (sprintach) trwających od 2 do 4 tygodni.
  3. Zadania, które mają zostać wykonane w danym sprincie określa się z osobą odpowiedzialną za kształt produktu (product owner) podczas spotkań (sprint planning).
  4. Zbiór zadań wskazanych do wykonania to sprint backlog
  5. Codzienne spotkania zespołu (daily scrum) mają za zadanie ułatwić komunikację pomiędzy członkami zespołu i usprawnić rozwiązywanie ewentualnych problemów

Proces powtarzany jest do momentu aż produkt będzie gotowy do udostępniania go użytkownikowi.

Dodatkowe materiały

Prezentacja z lekcji nr 13
Prezentacja w formacie PDF.

Organizacja pracy, czyli scrum w praktyce
Wideo prezentujące pracę w metodyce Scrum, od strony programisty.

NEW Intro to Agile Scrum in Under 10 Minutes - What is Scrum?
Krótkie wprowadzenie do Scrum.

Scrum Primer - Short Introduction to Scrum (ENG)
Darmowy ebook dobrze opisujący najważniejsze zagadnienia Scrum.

Zadanie do wykonania

Zastanów się czy metodyka Scrum nadaje się do Twojego projektu.

Odpowiedz na pytania:

  1. Czy aplikacja da się rozbić na mniejsze części, które mogą stanowić wynik sprintów?
  2. Czy jesteś w stanie brać aktywnie udział w projekcie jako Product Owner?
  3. Jesteś w stanie określić dokładny kształt i wynik produktu końcowego?